Työolosuhteiden järjestelytuesta tukea osatyökykyisen työllistämiseen

Työolosuhteiden järjestelytuen hakulomake
Tiesitkö, että TE-toimisto voi edistää osatyökykyisen työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella? Meille se oli aika vieras asia, ja siksi kävimme haastattelemassa Uudenmaan TE-toimiston asiantuntija Saara Partonen-Koivulaa.

Työolosuhteiden järjestelytukea voi saada sekä työvälineiden hankintaan että korvaukseksi toisen henkilön antamasta avusta. Molemmille on edellytyksenä lääkärin todistuksella todettu vamma, sairaus tai oppimiskyvyn häiriö. Molempia haetaan ensin lomakkeella tem685 ja sen jälkeen kuukausittain jätettävällä maksatushakemuksella tem686. Tukea voi hakea kaiken ikäisten työolosuhteiden järjestelyyn.

Työpaikan muutostöihin tukea voi saada korkeintaan 4000 euroa. Tukea maksetaan työpaikalle tarvittaviin muutostöihin tai uusiin kalusteisiin, ei kuitenkaan esimerkiksi sähkösäätöisiin pöytiin. Jos tukea haetaan työssä jo olevan tueksi, edellytetään työnantajan osallistumista kustannuksiin 20-80 % osuudella. Rekrytointitukena tukea voidaan myöntää ilman omavastuuosuutta. Muutostukipäätös kannattaa laittaa vireille ennen muutoksen tekoa, ja maksatusta tulee hakea kuukauden sisällä muutoksen tekemisestä.

Toisen työntekijän antamaan tukeen voi saada korvausta yhteensä 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa/tunti toteutuneiden tuntien perusteella, kuitenkin kokoaikatyössä max 20 tuntia/kuukausi. Puolentoista vuoden ajalta tukea siis voi saada yhteensä 7200 euroa. Työnantaja voi käyttää myönnetyn tuen työpanoksen hankkimiseen esimerkiksi keikkatyöläiseltä tilanteessa, jossa palkattu työntekijä ei kykene tekemään kaikkia työnkuvaan kuuluvia tehtäviä, tai summa voidaan ohjata osatyökykyisen mentorin tai ohjaajan palkkaan. Tukea voi saada myös palkkatuella työllistetyn työntekijän tukemiseen.

Trainee-ohjelmiin osallistuu nuoria, joilla on kova motivaatio vanhustyöhön, kyky sitoutua työpaikkaan ja taito kohdata vanhuksia. Haasteita työllistymiselle aiheuttavat esimerkiksi oppimiskyvyn häiriöt. Silloin, kun nämä on diagnosoitu, työolosuhteiden järjestelytuki on hyvä vaihtoehto nuoren palkkaamisen tueksi. Oman alueen TE-toimisto antaa lisää tietoa. Uudellamaalla lisätietoja antaa Saara Partonen-Koivula, asiantuntija, tuetun työllistymisen palvelut. Puh. 0295 040 614, saara.partonen-koivula@te-toimisto.fi

Vieraana Duunimentori-hanke

Videoissa kerrottiin muun muassa kesätöistä

Duunimentori –Asenteesta rekrytointiin

Duunimentori-hanke on yksi 12 hankkeesta, jotka toimivat Paikka auki –avustusohjelmassa. Avustusohjelmassa on mukana eri järjestöjä, jotka tukevat nuorten työllistymistä hankkeillaan, mutta Paikka auki –ohjelma tarjoaa järjestöille myös mahdollisuuden palkata nuori vuodeksi järjestöihin töihin. Hanke toimii vuosina 2014-2016 ja se on valtakunnallinen. Duunimentorin tarkoituksena on löytää nuorille uusia työmahdollisuuksia järjestökentältä sekä kouluttaa työnhakijoita käyttämään somea työnhaussa.

Monissa järjestöissä on halua saada työntekijä auttamaan omassa toiminnassa, mutta he tarvitsevat tukea nuoren hakemiseen tai työnantajana toimimiseen. Duunimentori kehittää mallin, jossa järjestöjä neuvotaan aina hakuvaiheesta siihen, että nuori on jo töissä järjestössä. Neuvontaa tehdään eri puolilla Suomea aina tarpeen mukaan.

Työnhakijoiden kannattaa vierailla hankkeen verkkosivuilla osoitteessa http://www.duunimentori.fi. Verkkosivustolta löytyy The Työnhakupeli, jossa TE-toimiston palvelut tulevat tutummiksi. Duunimentori-hanke on myös tuottanut videoita, jotka kertovat erilaisista valinnoista työelämässä. Videoilla esiintyvät henkilöt kertovat omasta elämästään ja kokemuksistaan. Sivuston kautta pääsee myös lukemaan hankkeen blogia, jossa kerrotaan ajankohtaisista työllisyyteen liittyvistä jutuista.
Hanke järjestää myös koulutuksia työnhakijoille ja työhönvalmentajille eri puolilla Suomea. Koulutuksissa tutustutaan muun muassa erilaisiin sosiaalisen median sovelluksiin, joita voidaan käyttää myös työnhaussa. Kevätpuolella koulutuksia tullaan järjestämään ainakin Helsingissä 20.1. sekä Lappeenrannassa 15.4. Koulutukset ovat maksuttomia työnhakijoille. Helsingin koulutukseen on jo ilmoittautuminen käynnissä. Jos yhden päivän koulutus kiinnostaa, lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.duunimentori.fi/ajankohtaista/potkua-n%C3%A4kymiseen-koulutus.

Yrittäjyysvideota kuvataan

Teksti: Jaana Halin & Kaisa Karvonen
Kuvat: Kaisa Karvonen