Mentorointi auttaa sanoittamaan omaa työtä

Olennainen osa Vanhustyön Trainee -ohjelmaa on mentoroinnin järjestäminen nuoren työkokeilijan tueksi. Mentori kulkee nuoren rinnalla käytännön työtehtävissä ja välittää hänelle omia arvojaan ja asenteitaan työntekoa kohtaan sekä sitä hiljaista tietoa, joka näkyy esimerkiksi vanhusasukkaiden yksilöllisessä kohtaamisessa.

Mitä mentorit itse ajattelevat mentoroinnin antavan heille ja työyhteisölleen? Kysyimme asiaa muutamilta vuoden 2016 aikana mentorina toimineilta vanhustyön ammattilaisilta.

Netta.jpg

                                        Netta Alanko, Myllypuron palvelukeskus

 

Tuusulassa sijaitsevan Yrjö ja Hanna -kotien Riihikallion palvelukeskuksen mentorit Maija ja Tiina kokivat erityisen tärkeäksi, että työkokeiluun osallistuneita nuoria tuettiin myös Trainee-hankkeen taholta. Nuoret tulivat luontevasti mukaan työhön eikä heidän kanssaan tarvinnut itse aloittaa aivan alusta. Nuorten läsnäolo työssä oli arvokasta asukkaiden ja heidän omaistensa näkökulmasta, koska heillä oli aikaa ulkoilla, lukea lehteä ja vain olla vanhusten kanssa. Mentoroinnin suhteen olennaisinta oli prosessin rentous verrattuna opiskelijoiden ohjaamiseen. Kun ei tarvinnut tuijottaa tiettyjä opintovaatimuksia, pystyi keskittymään siihen, mitä työ on kokonaisuudessaan ja millaista arki työpaikalla on. Antoisin kokemus oli huomata, kuinka nuori joka ei uskonut soveltuvansa alalle, päätti onnistuneen kokemuksen jälkeen hakeutua opiskelemaan lähihoitajaksi.

Helsinkiläisiä Trainee -nuoria mentoroineet Matleena Kaurila Helsingin Seniorisäätiöstä ja Netta Alanko Myllypuron palvelukeskuksesta kertoivat omia ajatuksiaan videolle. Alanko huomasi mentoroinnin auttavan sanoittamaan omaa työtään. Kaurila piti mentorikoulutuksen tuomaa ajatusten vaihtoa ja muiden mentoreiden tapaamista tärkeänä.

Katso Netta Alangon haastattelu täältä ja Matleena Kaurilan haastattelu täältä.

Mentorointi on ohjausmenetelmä, joka antaa valmiuksia työkokeilijoiden ja kielenoppijoiden lisäksi myös kesätyöntekijöiden ohjaamiseen. Vanhustyön Trainee -hanke järjestää maksuttomia mentorointikoulutuksia, joista kevään koulutus järjestetään keskiviikkona 15.2.2017 Valli ry:n tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.Lue lisää täältä.

Kysy myös mahdollisuuksista järjestää mentorikoulutus tai jo toimivien mentoreiden työnohjaustapaaminen omissa tiloissanne.