Nuorta asennetta työelämään -seminaari kiinnosti yli sukupolvi- ja ammattirajojen

aamupalaVanhustyön Trainee -hankkeen päätösseminaarissa Korjaamolla, Helsingissä, kuultiin korkeatasoisia puheenvuoroja nuorten työn tulevaisuudesta.

Tilaisuuden yleisö oli  ihastuttavan monipuolinen: saimme kunnian saada vieraiksemme paitsi nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia myös asiantuntijoita Uudenmaan TE-toimistosta, vanhusten kanssa työskenteleviä ja vapaaehtoisena toimivia sekä hankkeen kanssa yhteistyössä toimineita työnantajan edustajia. Oli ilo saada mukaan myös vuosien varrella Vanhustyön Traineessa mukana olleita nuoria. Lisäksi seminaarissa avustamassa oli kaksi tälläkin hetkellä hankkeessa mukana olevaa nuorta.

nuori.jpg

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n toiminnanjohtaja Virpi Dufva avasi tilaisuuden kertomalla siitä, miten nuorten työllistämiseen liittyvää kehitystoimintaa on alettu toteuttaa nimenomaan vanhustyön järjestössä.

Virpi Dufva

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen muistutti, että tämän päivän nuoret eivät ole niin onnekkaassa taloudellisessa asemassa kuin aikaisemmat ikäpolvet nuoruudessaan. Liikasen talouskatsaus antoi yleiskuvaa talouden kehityksestä ja eri tekijöiden vaikutuksesta talouden kehitykseen. Katso Liikasen esitys täältä.

Erkki Liikanen

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Patrik Tötterman valotti osatyökykyisten työllistämisen haasteita sekä antoi hyviä vinkkejä työnantajille. Mieleenpainuvin ja samalla meille jokaiselle tarpeellinen muistutus oli, että jokainen voi olla jossakin vaiheessa elämäänsä osatyökykyinen, joko väliaikaisesti tai pidempiaikaisesti. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, etteikö työnteko olisi mahdollista. Katso Töttermanin esitys täältä.

Patrik Tötterman

Kela pääjohtajan Elli Aaltosen mukaan nuorten osallisuus ja osaaminen edesauttaa työelämään pääsyä. Nuorten osallisuuden tukeminen on koko yhteiskunnan tehtävä. Hyvinvoinnista täytyy ottaa vastuuta niin yksilön, yhteisön kuin koko yhteiskunnan tasolla. Katso Aaltosen esitys täältä.

Elli Aaltonen

Vastuu

Kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi Erja Sandberg antoi käytännön vinkkejä erityisnuorten – etenkin niiden, joilla on oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä – tukemiseen. Jälleen kuultiin hyvä muistutus, joista meidän kaikkien tulisi ottaa oppia: Negatiivinen palaute jättää kymmenkertaisen jäljen positiiviseen verrattuna. Kannustus ja nuoren omien vahvuuksien huomioiminen kantaa nuorta pidemmälle kuin epäonnistumisten tarkastelu. Katso Sandbergin esitys täältä.

Erja Sandberg

Helsingin kaupungin apulaispormestari Pia Pakarisen sanoma oli selvä: Työvoimatarpeiden täyttämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten koulutukseen saaminen on avainasemassa. Katso Pakarisen esitys täältä.

Pia Pakarinen

Nuorten ääni ja kokemuksia kuultiin videolla.Kuva

Vanhustyön Traineen Mari ja Suvi kiittävät kaikkia seminaariin osallistuneita!

Mari ja Suvi