Rohkeasti sanoittamaan omaa osaamista!

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat nykyään käsitteitä, jotka vilahtelevat koulutukseen ja työelämään liittyvissä puheissa tämän tästä. Vuoden alussa käynnistynyt ammatillisen koulutuksen reformi painottaa oppimista yhä enemmän työpaikoilla ja muissa autenttisissa ympäristöissä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tukevat monimuotoistuvaa oppimista.

1

Saimme maaliskuussa vieraaksemme Stadin ammattiopiston opettaja Inka Koskisen, joka kävi perehdyttämässä osaan.fi -sivuston käyttöönottoon.

Osaan.fi -palvelu on tehty oppijan itsearvioinnin avuksi ammatillisen koulutuksen tutkintojen kriteerien ja sisältöjen pohjalta. Palvelu on valtakunnallinen ja sen tuottaa Opetushallitus.

Inka kertoi palvelun käytöllä olevan useita hyötyjä nuorille. Itsearvioinnin avulla nuori todentaa, mitä on esimerkiksi työkokeilussa oppinut. Hän voi seurata omaa kehittymistään ja ymmärtää, mihin työkokeilussa kokeiltavat tehtävät linkittyvät ammatillisen tutkinnon osalta.

2

Osaan.fi -palvelu auttaa nuorta myös sanoittamaan omaa osaamistaan. Työhaastattelussa tai valintakokeissa voi olla valmistautumatta vaikea sanoa, millaista osaamista nuorelle on työkokeilussa tai esimerkiksi harrastuksista kertynyt. Tilanne on jännittävä, eikä nuori osaa välttämättä yhdistää työkokeilussa tekemäänsä johonkin suurempaan kontekstiin.

Tuore Nuorisobarometri vahvistaa myös sen, että nuoret kokevat oppineensa monia taitoja enemmän koulun ulkopuolella kuin koulussa. Juuri siksi oma osaamisraportti toimii hyvänä työkaluna palauttaa mieleen tai poimia konkreettisia esimerkkejä omasta osaamisestaan erilaisiin haastattelutilanteisiin tai omaan ansioluetteloon ja työhakemuksiin.

Inkan perehdyttämistuokion aikana tämä avautui yhdelle Vanhustyön Trainee -nuorelle selkeästi. Nuori on työkokeilussa tehostetussa vanhusten palveluasumisyksikössä, ja haaveilee alan opinnoista. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Kasvun tukeminen ja ohjaus -tutkinnonosasta löytyikin yllättäviä yhtäläisyyksiä työkokeilun tehtäviin. ”No itse asiassa olen päässyt tekemään jo viikko-ohjelmia, ja tietysti vetämään toimintaa vanhuksille. Toiminnassa huomioin vanhusten erilaisen toimintakyvyn ja turvallisuuden.” nuori pohti ääneen, kun tutkinnonosaa palasteltiin eri apukysymyksin Inkan johdolla.

3

Osaamisen tunnistamista voi tehdä osaan.fi -palvelussa millä tahansa ammatillisen tutkinnon kohdalla. Jos nuorella on vaikkapa vapaa-ajalla kertynyttä osaamista, voi olla, että sekin löytää paikkansa nuorta kiinnostavan tutkinnonosan kohdalla. Parhaassa tapauksessa oma osaamisraportti edesauttaa myös osaamisen tunnustamista, jossa ”opiskelija voi saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain sen mukaan, miten paljon tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista opiskelijalla on.” (Lähde: Opetushallitus 2015)

Siispä rohkeasti vaan kokeilemaan osaamisen tunnistamista ja oman osaamisen sanoittamista!

Vanhustyön Trainee -ohjelma käynnistyy toukokuussa Riihikallion palvelukeskuksessa.

traineen kuva_ilmapallot

Työskenteletkö nuorten aikuisten parissa Keski-Uudellamaalla, etenkin Tuusulassa? Tule kuulemaan tarkemmin, mistä on kyse, ja mitä nuoret toiminnasta saavat. Poikkea aamupalalla Riihikallion palvelukeskuksessa perjantaina 23.3.2018 kello 7:30-9:00 välisellä ajalla osoitteessa Pellavamäentie 5-7, 04320 Tuusula.

Vanhustyön Trainee on 18-30 -vuotiaille työelämän ja opintojen ulkopuolella olevien nuorten ohjelma, jossa nuori pääsee tutustumaan vanhuksiin ja vanhusten parissa tehtävään työhön. Tähän mennessä yli 120 nuorta on osallistunut toimintaan, heistä 2/3 on hakeutunut sosiaali- ja terveysalalle toiminnan innoittamana.

Vanhusten ja muistisairaiden kohtaamistaitoja tarvitaan myös muissa ammateissa. Nyt haemmekin entistä laajemmin mukaan kohderyhmään kuuluvia nuoria. Tavoitteena ei tarvitse olla hoiva-alan ammatti, kiinnostus vanhusten kohtaamiseen riittää.

Ennakkoilmoittautumiset ja lisätiedot:
Mari Huusko, suunnittelija. p. 050 374 8001, mari.huusko@valli.fi

Ulkoilemassa_nettiin