Kokemuksia Trainee-ohjelmasta

Palautetta

Trainee-ohjelman kehittämisen tueksi on kerätty syksyn 2013 ohjelmaan osallistuneiden nuorten kokemuksia, kommentteja ja tietoa heidän tämän hetkisestä tilanteestaan. Lomakekyselynä toteutettu selvitys tehtiin huhtikuussa, reilut kolme kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen. Kyselyyn vastasi 11 nuorta (ohjelmaan osallistui 15). Lisäksi kolmen nuoren työllisyystilanteesta oli käytettävissä ajankohtaista tietoa, koska he ovat pitäneet yhteyttä puhelimitse, vierailuilla ja/tai Facebookin kautta vielä ohjelman päätyttyä.

”Olen tällä hetkellä opiskelemassa lähihoitajaksi. Haen kesätyötä, mutta en saannut sen vielä.”

Huhtikuussa näistä eri lähteistä koottujen tietojen mukaan nuorista yksi oli oppisopimuskoulutuksessa, viisi opiskelemassa lähihoitajaksi tai hoiva-avustajaksi (heistä yksi teki myös keikkatöitä opintojen ohella), ja kaksi työskenteli lasten parissa. Yhteensä kahdeksan nuorta oli siis opiskelemassa ja/tai työsuhteessa. Työkokeilussa oli yksi. Työttömiä työnhakijoita nuorista oli huhtikuussa viisi. Heistä yhdellä oli jo työkokeilupaikka tiedossa, ja toinen työllistyi heti kyselyn jälkeen. Kolmen kohdalla aktiivinen haku opiskelemaan tai töihin ei vielä ollut tuottanut tulosta*. Yhdestä nuoresta ei ole tietoa.

”Kokemus ja tieto alasta jo ennestään vaikuttaa”

Trainee-ohjelman hyötynä opiskelemaan tai töihin pääsyn kannalta nähtiin, että siellä oppi erilaisia työllistymismahdollisuuksia, sai päivärutiinit kuntoon ja kokemusta hoivakodeista. Ohjelmasta saatuja kokemuksia pidettiin hyödyllisinä opiskelujen valintahaastatteluissa. Ohjelman tärkeimpinä sisältöinä ja toteutustapoina pidettiinkin vanhustyön opintoihin tutustumista ja ohjelmaan osallistumisesta saatavaa kirjallista palautetta. Muita tärkeitä osa-alueita vastaajille olivat työelämätaitojen oppiminen, palvelutaloissa vierailut ja avustaminen, henkilökohtaiset keskustelut ohjaajan kanssa ja häneltä saatava tuki sekä ryhmänä toimiminen.

”Kohtaaminen ja keskustelu vanhuksen kanssa”

Oman osaamisen arviointi ennen ja jälkeen ohjelman oli haastavaa, ja tulevilta ryhmiltä omaa osaamista arvioidaankin jatkossa ensimmäisen kerran jo ohjelman alkaessa. Nuorten vastauksista on kuitenkin nähtävissä, että käsitys omasta osaamisesta on muuttunut ohjelman aikana. Siinä, missä ennen ohjelmaa arvioitiin olevan vain huonot tiedot ja taidot työnhausta, työelämästä, vanhustyön ammateista, muistisairaiden vanhusten kohtaamisesta jne., kaikki kokivat tietojen ja taitojen olevan sen päättyessä vähintään keskinkertaisia, jopa erittäin hyviä.

”Halusin tutustua vanhainalaan ja päästä jyvälle”

Enemmistö kyselyyn vastanneista nuorista kertoi hakeutuneensa Trainee-ohjelmaan, koska vanhustyö ja/tai lähihoitajan koulutus kiinnosti, mutta koulutuspaikkaa ei vielä ollut löytynyt. Muita syitä olivat, ettei ollut päässyt ylipäänsä mihinkään opiskelemaan tai töihin tai halusi oppia jotain uutta, ja että ohjelman ajalta maksetaan ylläpitokorvausta.

”Minulle oli yllätys, että miten ihanaa oli olla vanhusten kanssa”

Yllätyksenä ohjelmaan osallistuneille tuli mm. että ”vanhustyö ei olekkaan niin ankeaa”. Toisaalta ohjelmalta oli toivottu jo enemmän nimenomaan vanhustyön opetussisältöjä ja oli pettymys, että keskityttiin yleisten työelämätaitojen harjoittelemiseen. Parhaiten mieleenjääneitä päiviä olivatkin ne, kun vierailtiin palvelutaloissa avustamassa eri tilanteissa ja tilaisuuksissa, ja niitä olisi toivottu olevan vielä enemmän.

”Ryhmässämme oli ihania ihmisiä ja ihana porukka”

Ryhmän jäsenet tulivat toisilleen tärkeiksi ja ilmapiiriä kiiteltiin loistavaksi, ja vaikka suunnittelija-ohjaaja välillä joutui kovastikin korottamaan ääntään, niin palautteiden mukaan hän olisi saanut olla vielä tiukempi.

”Haluan kiittää kaikkia Valli jäsenet varsinkin Mari, hän auttaa minua olemaan kuka olen tänään.”

Kaiken kaikkiaan koettiin, että Trainee-ohjelma oli antanut tietoa, toivoa, hyötyä ja paljon positiivista kokemusta.

Uudenmaan ELY-keskuksen tuella toteutettava Vanhustyön Trainee ohjelma nuorille näyttäytyy näiden tulosten pohjalta varsin toimivana mallina. Noin kolme kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen yli puolet nuorista oli töissä tai opiskelemassa, ja heidän oman kokemuksensa mukaan ohjelmaan osallistuminen oli vaikuttanut työ- tai opiskelupaikan saamiseen. Myös ohjelman sisältöön ja toteutustapaan oltiin tyytyväisiä. Haasteitakin on, mutta tältä pohjalta malli vaikuttaa sellaiselta, jota kannattaa Paikka auki -rahoituksella kehittää edelleen.

Vastaava kysely on postitettu myös Tampereen Koivupirtissä toteutettujen Trainee-ohjelmien osallistujille. Pääkaupunkiseudulta palautetta kerätään myös ohjelmaan osallistuvilta vanhustyön työnantajilta.

* 11.6.2014 saadun tiedon mukaan yksi näistä kolmesta on saanut opiskelupaikan ja aloittaa laitoshuoltajan opinnot elokuussa.

Leffaliput arvottu!

Toukokuun aikana on kerätty syksyn 2013 Vanhustyön Trainee -ohjelmaan osallistuneilta nuorilta palautetta ja ehdotuksia mallin kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 11 syksyn ohjelmaan osallistunutta nuorta. Kiitos arvokkaista palautteista! Finnkinon leffalipun voittivat Seija, Tiina ja Tom. Voittajille on ilmoitettu tekstiviestillä.

 

Eevi-Mari esittäytyy

Eevi-Mari Rantanen aloitti työt Vanhustyön Trainee -työllistämishankkeessa maaliskuussa 2014. Kyselin hänen tunnelmiaan siinä vaiheessa, kun kevään ohjelmaan osallistuneet seitsemän nuorta olivat juuri lähteneet työkokeilujaksolle vanhusten palvelutaloihin.

Mari: Kuka olet, mistä tulet?

Eevi-Mari: Olen Eevi-Mari Rantanen, lähdin aikoinani opiskelemaan ohjaajaksi, koska erityisesti käsillä tekeminen ja taide olivat minulle tärkeitä. Niistä syntyvää innostusta, voimaantumista ja osallisuutta halusin välittää myös muille. Työskentelin useamman vuoden vanhusten parissa, kunnes alkoi tuntua, että voisi kokeilla jotain uutta.

Mari: Aloitit työt täällä Vallissa maaliskuussa, millä mielellä?

Eevi-Mari: No, olihan tämä minulle uusi aluevaltaus. Mielenkiinnolla lähdin kokeilemaan, mitä kaikkea pystyn välittämään omasta kokemuksestani ja omasta työnohjausosaamisestani käsin nuorille. Tiedostin kyllä, että haasteitakin varmasti tulee vastaan. Ja jatkossahan sen näkee, mitä kaikkea tässä pääsee kokemaan.

Mari: Nuoret ovat nyt pyrähtäneet työkokeilujaksolle palvelutaloihin, mitkä nyt ovat fiilikset?

Eevi-Mari: Kyllähän se vähän jännittää, mutta nuoret lähtivät työkokeiluun suurella innolla ja olivat jo kovasti odottaneet pääsevänsä tekemään ”ihan oikeita töitä”.

Mari: Mitä he nyt sitten tekevät ja missä?

Eevi-Mari: Jokaiselle nuorelle on löytynyt työkokeilupaikka vanhusten palvelutalossa, ryhmäkodissa tai vastaavassa paikassa. He tekevät niissä hoivatyön avustavia tehtäviä, esimerkiksi pukemisessa, ulkoilussa ja ruokailussa avustamista tai pienimuotoista viriketoimintaa.

Mari: Entä nuorten ohjaus, ovatko he siellä nyt ihan omillaan?

Eevi-Mari: Ei toki. Itsenäisyyteen kannustetaan, mutta jokaiselle nuorelle on nimetty työyhteisössä oma mentori ja lisäksi vierailen itse heidän luonaan muutaman kerran jakson aikana. Tapaan sekä nuorta että mentoria ja keskustelemme yhdessä siitä, kuinka työ sujuu, vaikuttaako ala oikealta ja tuntuuko, että sille soveltuu.

Mari: Eli nuorilla on mentori. Mikä tai kuka on mentori?

Eevi-Mari: Mentori on kokenut työntekijä, nuoren rinnallakulkija ja ohjaaja. Ihminen, joka kykenee ottamaan huomioon nuoren tilanteen ja pystyy tukemaan häntä. Mentorin tehtävä on perehdyttää nuori hänen työtehtäviinsä ja auttaa häntä löytämään oma paikkansa työyhteisössä.

Mari: Mistä ja miten nämä nuorten työkokeilupaikat on saatu?

Eevi-Mari: Ensisijaisesti pyrin saamaan paikkoja Vallin jäsenjärjestöistä pääkaupunkiseudulta, mutta mukana on myös muita yksityisen sektorin paikkoja. Työkokeilupaikkojen kartoitus jatkuu edelleen tulevaa syksyä ajatellen. Mielelläni otan vastaan myös ehdotuksia innostuneista työkokeilupaikoista.

Kiitos!

Eevi-Mari

Vanhustyötä rakkaudella

”Haluamme kannustaa työnantajia rekrytoimaan meitä nuoria työntekijöitä! Meillä on intoa tehdä töitä ja löytää uusia, luovia tapoja työskennellä. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uusiin asioihin ja tuomme vanhustyöhön tuoreimman tiedon alalta, liittyi se sitten esimerkiksi ergonomiaan tai viriketoimintaan. Edessämme on pitkä, jopa nelikymmenvuotinen työura, joten olemme työnantajalle kannattava ”sijoitus”. Me teemme mielellämme myös ilta- ja yövuoroja sekä viikonloppuja ja juhlapyhiä.”

Lue lisää syksyn 2013 Vanhustyön Trainee -nuorten ajatuksia hyvästä hoidosta ja vanhustyöstä täältä.

Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille (ELY) hankkeen taustalla

Paikka auki- avustusohjelmaan kuuluva Vanhustyön Trainee (Ray) -hanke on syntynyt Vallissa keväällä 2013 aloitetun työllistämishankkeen pohjalta (lue lisää alta). Vaikka työllistämishanke oli uusi siinä vaiheessa, kun ohjelmarahoitushakemus jätettiin, siinä oli jo nähtävissä mahdollisuuksia mallille, jota kannattaisi laajentaa. Vanhustyössä nimittäin riittää töitä tulevaisuudessakin! Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan vuoteen 2025 mennessä noin 200 000 uutta työntekijää, joista vanhustyöhön noin 70 000.

Nuoria on perinteisesti ollut vaikea saada kiinnostumaan vanhustyöstä, koska vanhuus mielletään likaiseksi ja raskaaksi, huonosti palkatuksi työksi, jota ei arvosteta. Kuitenkin siinä on paljon niitä elementtejä, joita nuoret perinteisesti arvostavat: se on mielekästä, yhteiskunnallisesti merkittävää ja ihmisläheistä. Se tarjoaa mahdollisuuksia vakituiseen ja pitkäaikaiseen työllistymiseen, mutta sopii myös elämäntilanteeseen, jossa halutaan osallistua työelämään vain osa-aikaisesti tai keikkaluontoisesti. Vanhustyön ammatit kattavat koko skaalan korkeakoulutuksesta ammatillisiin perustutkintoihin, hoitotyöstä kotipalveluihin, keittiötöistä kiinteistöhuoltoon.

Paikka auki -ohjelmarahoituksen avulla Trainee-ohjelmaa on mahdollista kehittää malliksi, jonka kautta nuoria tulevaisuudessa saadaan vanhustyöhön ja vastaavasti nuoret saavat omille kyvyilleen ja opiskeluhaluilleen sopivan ammatin, joka työllistää tulevaisuudessakin.


Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille

Vallissa käynnistyi keväällä 2013 Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama työllistämishanke Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille. Työllistämishankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus tutustua vanhustyön ammatteihin ja löytää väylä alan ammatillisiin opintoihin.

Hankkeessa järjestetään pääkaupunkiseudun alle 29-vuotiaille nuorille yhteensä 16 viikkoa kestäviä Trainee-ohjelmia keväisin ja syksyisin. Ensimmäinen ohjelma toteutettiin syksyllä 2013. Kukin ohjelma koostuu kahdesta osasta: ensin nuori osallistuu Vallissa järjestettävälle 8 viikon mittaiselle perehdytysjaksolle. Perehdytysjakson aikana nuoret oppivat työelämän pelisääntöjä, työnhakutaitoja, harjoittelevat opiskelutaitoja, tutustuvat vanhustyön ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin ja saavat yksilöllistä ohjausta mahdollisten työllistymisen esteiden poistamiseksi. Erittäin tärkeässä roolissa on myös tutustuminen vanhusten palvelutaloihin ja ryhmäkoteihin. Vähintään kahtena päivänä viikossa nuoret käyvät suunnittelijan ohjauksessa avustamassa erimerkiksi vanhusten ulkoilutoiminnassa, kahvitarjoilussa, juhlien järjestämisessä tai muissa käytännön töissä. Pienin askelin rohkeus kohdata vanhuksia ja ottaa vastuuta vaikkapa pyörätuolin työntämisestä tai valmiudet olla vuorovaikutuksessa muistisairaiden vanhusten kanssa lisääntyvät.

Perehdytysjakson aikana Vallin suunnittelija etsii kullekin nuorelle sopivan työkokeilupaikan seuraavaa jaksoa varten. Tavoitteena on, että nuori siirtyy suoraan perehdytysjaksolta tälle toiselle 8 viikon mittaiselle jaksolle vanhusten palvelutaloon, ryhmäkotiin tai vastaavaan työyhteisöön. Tämän työkokeilujakson aikana jokaisella nuorella on yksilöllinen, työkokeilusopimuksessa määritelty tehtävänkuva, joka on laadittu hänen vahvuuksiensa, toiveidensa, osaamisensa ja oppimisvalmiuksiensa pohjalta. Nuoren ohjaamisesta palvelutalossa vastaa hänelle nimetty mentori, mutta myös Vallin suunnittelija on nuoreen yhteydessä ja tapaa sekä nuorta että mentoria jakson aikana. Yhdessä keskustellaan siitä, miltä työ tuntuu ja kuinka se sujuu.

Ohjelman päättyessä jokaisella nuorella on yksilöllinen jatkosuunnitelma, jonka mukaisesti hän etenee joko vanhusalan opintoihin ja ammattiin tai, mikäli ala ei ollutkaan sitä, mitä hän odotti, muun alan opintoihin ja työelämään. Tarvittaessa hänelle on löydetty lisää apua työllistymisen haasteisiin ja mikäli siirtyminen opintoihin tai työelämään ei vielä tunnu realistiselta ratkaisulta, nuori siirtyy voimakkaamman tuen piiriin.

Vanhustyön Trainee -työllistämishankkeesta kertoo lisää Eevi-Mari Rantanen, puh. 050 408 2890, etunimi.sukunimi@valli.fi

ELY_fin